Bởi {0}
logo
Baoying County Guanmei Glass Art Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Thủy tinh trang trí; bàn kính thủ công, thủy tinh bóng; thủy tinh bàn giao omament
Thứ tự xếp hạng1 thời gian phản hồi nhanh trong Đồ gốm và menSuppliers fortune 500 companiesYears in industry(20)Environmentally compliantDesign-based customization
Supplier
This supplier has been verified onsite by world-leading inspection company,
SGS Group
Xác minh tại chỗ bởi hàng đầu thế giới kiểm tra công ty, SGS Group
2023.08.07
full-screen
Đánh giá nhà cung cấp
Bao gồm ba phần và cung cấp thông tin đã được xác minh.
Báo cáo đánh giá
Báo cáo chuyên sâu dựa trên lượt truy cập trang web.
Sản phẩm chính đã được xác minh
Báo cáo về chuyên môn, năng lực, sản xuất và chứng nhận.
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.